• Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc!

 • Usługi księgowe dla Firm!

Zakres usług

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych świadczonych następujące usługi:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencjonowania środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencjonowanie i sporządzenie deklaracji VAT,
 • sporządzanie zeznań podatkowych CIT i PIT oraz ustalenia zaliczek,
 • przekazywanie deklaracji i zeznań do właściwych Urzędów Skarbowych,
 • sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych.

Ponadto w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych obsługujemy kontrole skarbowe, audytorów badających bilanse prowadzonych przez nas firm, sporządzamy sprawozdania statystyczne dla GUS i NBP, potwierdzamy salda z kontrahentami oraz wykonujemy inne czynności wynikające z przepisów ustawowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą oprogramowania Symfonia.

Ceny za świadczone w/w usługi są negocjowane z każdym kontrahentem i uzależnione od wielkości Firmy, złożoności zagadnień oraz ilości ewidencjonowanych dokumentów.

Usługi doradztwa podatkowego oraz usługi prawne

Nasze porady podatkowe świadczone są przez wysokokwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, a wynikającym z praktyki w zawodzie jak również z obsługi licznych kontroli skarbowych naszych klientów.

Przykłady wykonywanych przez nas usług z tego zakresu to:
 • porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie urzędowej interpretacji podatkowej,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • reprezentowanie Strony w czasie prowadzonych kontroli skarbowych przed Organami prowadzącymi to postępowanie, Organem Odwoławczym i WSA,
 • przeprowadzanie audytu podatkowego i ksiąg rachunkowych za okres wskazany przez Zamawiającego,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi (dokumentacja cen transferowych) art. 9a, 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a i 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • porady dotyczące przekształceń oraz połączeń podmiotów.

Ponadto jesteśmy do Państwa dyspozycji z innymi zgłaszanymi nam do rozwiązania problemami.

Nasze usługi zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg jak również doradztwa podatkowego wynikają nie tylko z stosowania przez nas obowiązujących przepisów prawa, ale również z długoletnich doświadczeń zdobytych w tej dziedzinie przez wysoko wyspecjalizowanych specjalistów.

Usługi związane z zagadnieniami kadrowo-płacowymi

Usługi nasze w tym zakresie obejmują:
 • przygotowywanie list płac, umów cywilno prawnych,
 • przygotowywanie deklaracji ZUS DRA + załączniki, PIT 4, PIT 11, RMUA,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzania listy płac,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników, zgłaszanie zmian, korekt do ZUS.

Zakres świadczonych usług w w/w zakresie zależy od każdego indywidualnego klienta, a ceny za świadczone usługi są negocjowane i wynikają z zawartej przez Strony umowy.

Prowadzenie szkoleń

W tym pakiecie świadczonych usług proponujemy Państwu przekazanie naszej posiadanej wiedzy zarówno w zakresie rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o kontroli skarbowej – obowiązujących wraz z sygnalizowaniem ich ewentualnych zmian oraz ich stosowaniem w praktyce.

Szkolenia organizowane są pod potrzeby zgłaszane przez Klientów na które jesteśmy otwarci.

Szkolenia prowadzą osoby specjalizujące się w przepisach z wieloletnim doświadczeniem zawodowych w zakresie prowadzenia ksiąg jak również stosowania prawa podatkowego oraz prowadzenia kontroli skarbowej.

Ceny szkoleń do uzgodnienia.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, które gwarantują Klientom wysoką jakość ich świadczenia oraz pozwalają Kierownictwu Firm na zajmowanie się głównie istotą prowadzonej działalności.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowychW ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych świadczonych następujące usługi:<li>prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,</li><li>prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,</li><li>ewidencjonowania środków trwałych i wyposażenia,</li><li>ewidencjonowanie i sporządzenie deklaracji VAT,</li><li>sporządzanie zeznań podatkowych CIT i PIT oraz ustalenia zaliczek,</li><li>przekazywanie deklaracji i zeznań do właściwych Urzędów Skarbowych,</li><li>sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych.</li>
Ponadto w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych obsługujemy kontrole skarbowe, audytorów badających bilanse prowadzonych przez nas firm, sporządzamy sprawozdania statystyczne dla GUS i NBP, potwierdzamy salda z kontrahentami oraz wykonujemy inne czynności wynikające z przepisów ustawowych.Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą oprogramowania Symfonia.Ceny za świadczone w/w usługi są negocjowane z każdym kontrahentem i uzależnione od wielkości Firmy, złożoności zagadnień oraz ilości ewidencjonowanych dokumentów.Usługi doradztwa podatkowego oraz usługi prawneNasze porady podatkowe świadczone są przez wysokokwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, a wynikającym z praktyki w zawodzie jak również z obsługi licznych kontroli skarbowych naszych klientów.Przykłady wykonywanych przez nas usług z tego zakresu to:<li>porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych,</li><li>sporządzanie wniosków o wydanie urzędowej interpretacji podatkowej,</li><li>pomoc w wyborze formy opodatkowania,</li><li>reprezentowanie Strony w czasie prowadzonych kontroli skarbowych przed Organami prowadzącymi to postępowanie, Organem Odwoławczym i WSA,</li><li>przeprowadzanie audytu podatkowego i ksiąg rachunkowych za okres wskazany przez Zamawiającego,</li><li>sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi (dokumentacja cen transferowych) art. 9a, 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a i 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,</li><li>porady dotyczące przekształceń oraz połączeń podmiotów.</li>
Ponadto jesteśmy do Państwa dyspozycji z innymi zgłaszanymi nam do rozwiązania problemami.Nasze usługi zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg jak również doradztwa podatkowego wynikają nie tylko z stosowania przez nas obowiązujących przepisów prawa, ale również z długoletnich doświadczeń zdobytych w tej dziedzinie przez wysoko wyspecjalizowanych specjalistów.Usługi związane z zagadnieniami kadrowo-płacowymiUsługi nasze w tym zakresie obejmują:<li>przygotowywanie list płac, umów cywilno prawnych,</li><li>przygotowywanie deklaracji ZUS DRA + załączniki, PIT 4, PIT 11, RMUA,</li><li>rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzania listy płac,</li><li>zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników, zgłaszanie zmian, korekt do ZUS.</li>
Zakres świadczonych usług w w/w zakresie zależy od każdego indywidualnego klienta, a ceny za świadczone usługi są negocjowane i wynikają z zawartej przez Strony umowy.Prowadzenie szkoleńW tym pakiecie świadczonych usług proponujemy Państwu przekazanie naszej posiadanej wiedzy zarówno w zakresie rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o kontroli skarbowej – obowiązujących wraz z sygnalizowaniem ich ewentualnych zmian oraz ich stosowaniem w praktyce.Szkolenia organizowane są pod potrzeby zgłaszane przez Klientów na które jesteśmy otwarci.Szkolenia prowadzą osoby specjalizujące się w przepisach z wieloletnim doświadczeniem zawodowych w zakresie prowadzenia ksiąg jak również stosowania prawa podatkowego oraz prowadzenia kontroli skarbowej.Ceny szkoleń do uzgodnienia.Zapraszamy do korzystania z naszych usług, które gwarantują Klientom wysoką jakość ich świadczenia oraz pozwalają Kierownictwu Firm na zajmowanie się głównie istotą prowadzonej działalności.