• Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc!

  • Usługi księgowe dla Firm!

Oferta

Szanowni Państwo,

w trosce o naszych klientów oraz ze względu na ujawnione ostatnio plany zwiększenia pozytywności  kontroli podatkowych, co jest równoznaczne ze zwiększeniem ich restrykcyjności- oferujemy Państwu szczególną ochronę w tym zakresie.

Nasza wyjątkowa oferta dotyczy spraw związanych z kontrolą podatkową i skarbową oraz z postępowaniem egzekucyjnym.

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa oraz reprezentacji przed organami podatkowymi , egzekucyjnymi oraz organami kontroli skarbowej.

Będziemy reprezentować Państwa przed wszelkimi organami sądowymi.

Wieloletnie doświadczenie naszej firmy w obsłudze podmiotów gospodarczych różnej wielkości gwarantuje skuteczną pomoc dla każdego.

Każda trudna  sprawa to indywidualny byt prawny – specjalizujemy się w skomplikowanych sprawach- służymy pomocą w rozwiązywaniu Państwa problemów.

Nasza specjalna oferta obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w organach podatkowych I i II instancji;
  • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym ;
  • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych lub skarbowych oraz na każdym etapie postępowania podatkowego lub egzekucyjnego;
  • przygotowanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej lub skarbowej, postępowania podatkowego i postępowania sądowego;
  • pomoc prawna i  aktywny udział w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych;
  • sporządzanie zarzutów, skarg,  zażaleń, wniosków o umorzenie, wniosków o zwolnienie spod egzekucji i innych środków zaskarżenia prawem przewidzianych;
  • sporządzanie pism procesowych we wszystkich fazach postępowań sądowych oraz egzekucyjnych;

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom  oferujemy usługę szeroko rozumianych porad prawnych, w siedzibie naszej firmy  a także, po uzgodnieniu w wybranym przez Państwa miejscu.

Oferujemy Państwu również pomoc na każdym etapie postępowań w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, skierowanych przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podatkowe  jak również za terminowość wywiązywania się z tych zobowiązań(członkom zarządu, głównym księgowym).

Nasi doradcy będą do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu. Aby wyjść na przeciw Państwa problemom od dnia 02.04.2015r. w soboty i  w niedziele uruchamiamy dyżur telefoniczny i mailowy.

Szanowni Państwo,w trosce o naszych klientów oraz ze względu na ujawnione ostatnio plany zwiększenia pozytywności  kontroli podatkowych, co jest równoznaczne ze zwiększeniem ich restrykcyjności- oferujemy Państwu szczególną ochronę w tym zakresie.Nasza wyjątkowa oferta dotyczy spraw związanych z kontrolą podatkową i skarbową oraz z postępowaniem egzekucyjnym.Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa oraz reprezentacji przed organami podatkowymi , egzekucyjnymi oraz organami kontroli skarbowej.Będziemy reprezentować Państwa przed wszelkimi organami sądowymi.Wieloletnie doświadczenie naszej firmy w obsłudze podmiotów gospodarczych różnej wielkości gwarantuje skuteczną pomoc dla każdego.Każda trudna  sprawa to indywidualny byt prawny – specjalizujemy się w skomplikowanych sprawach- służymy pomocą w rozwiązywaniu Państwa problemów.Nasza specjalna oferta obejmuje w szczególności:<li>reprezentowanie klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w organach podatkowych I i II instancji;</li><li>reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym ;</li><li>doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych lub skarbowych oraz na każdym etapie postępowania podatkowego lub egzekucyjnego;</li><li>przygotowanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej lub skarbowej, postępowania podatkowego i postępowania sądowego;</li><li>pomoc prawna i  aktywny udział w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych;</li><li>sporządzanie zarzutów, skarg,  zażaleń, wniosków o umorzenie, wniosków o zwolnienie spod egzekucji i innych środków zaskarżenia prawem przewidzianych;</li><li>sporządzanie pism procesowych we wszystkich fazach postępowań sądowych oraz egzekucyjnych;</li>
Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom  oferujemy usługę szeroko rozumianych porad prawnych, w siedzibie naszej firmy  a także, po uzgodnieniu w wybranym przez Państwa miejscu.Oferujemy Państwu również pomoc na każdym etapie postępowań w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, skierowanych przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podatkowe  jak również za terminowość wywiązywania się z tych zobowiązań(członkom zarządu, głównym księgowym).Nasi doradcy będą do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu. Aby wyjść na przeciw Państwa problemom od dnia 02.04.2015r. w soboty i  w niedziele uruchamiamy dyżur telefoniczny i mailowy.